Skip to content

ALGİDA MOBİL UYGULAMASI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

1.      TARAFLAR

1.1.  İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Sözleşme") Algida ile Kazan adlı Mobil Uygulaması ("Mobil Uygulama") sahibi ve işleticisi olan Saray Mah., Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:13, 34768 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim Unilever San. ve Tic. Türk A.Ş. ("Unilever") ile Mobil Uygulama’ya üye olmak isteyen internet kullanıcısı ("Üye") arasında üyelik şartlarının belirlenmesi için akdedilmiştir.

1.2.  Unilever ile Üye işbu Sözleşme'de münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 

2.      SÖZLEŞME'NİN AMACI VE KAPSAMı

2.1.  İşbu Sözleşme'nin konusu Üye'nin Mobil Uygulama’dan yararlanma ve kullanma şartlarının belirlenmesidir.

2.2.   Unilever, Mobil Uygulama’yı işletmekte olup, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

2.3.  İşbu Sözleşme uyarınca Üye, Mobil Uygulama’ya üye olmak, Mobil Uygulama’da sunulan hizmetlerden faydalanmak, bu platformda sunulan hediyeleri puanları karşılığında kazanmak ve satılan ürün ve/veya hizmetleri satın almak istemektedir.

2.4.  İşbu Sözleşme’nin amacını, Mobil Uygulama üzerinde Unilever tarafından sunulan hizmetlerden, Üye'nin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar'ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme'nin Üye tarafından kabulü ile Üye Mobil Uygulama’da yer alan ve yer alacak olan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üyeler'e yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

3.      TARAFLAR'ıN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.  Üyelik Statüsü

3.1.1.     Üyelik statüsünün kazanılması için, bu Sözleşme'nin onaylanması ve üyelik sayfasında talep edilen bilgilerin doğru ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Üye olmak isteyen kullanıcının 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır.

3.1.2.     Üye, Mobil Uygulama’ya Üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu ve Unilever’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları defaten ve nakden tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.1.3.     Üye'nin Mobil Uygulama’dan aldığı şifreyi kullanma hakkı münhasıran Üye'ye aittir. Üye bu şifreyi herhangi bir üçüncü şahsa veremez. Şifrenin kullanımına ilişkin tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye'ye aittir.

           

3.2.  Mobil Uygulama’yı Kullanım Koşulları

3.2.1.     Üye Mobil Uygulama’yı kullanırken tüm yasal mevzuat hükümlerine uymayı ve söz konusu hükümleri ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye, Mobil Uygulama’yı hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde ve yasalara aykırı herhangi bir amaç için kullanamaz. Aksi durumda, oluşacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

3.2.2.     Üye, Mobil Uygulama üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Mobil Uygulama’da yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Unilever'in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

3.2.3.     Üye, Mobil Uygulama üzerinden herhangi bir Üye İşletme (“Algida Bakkal” Mobil Uygulaması’na entegre çalışan “Algida ile Kazan” Mobil Uygulaması’nı mobil cihazına indirerek Üyeler’in perakende mal ve hizmet taleplerini alıp yerine getiren tüm şahıslar)’nin sipariş almasını sağlayacak, Üye İşletme’den ticari ve mesleki amaçlarla yapacağı alımlarda akdedilecek satış sözleşmelerinde Unilever'in taraf olmadığını; kendisine karşı sadece Üye İşletme'nin yürürlükteki mevzuat kapsamında sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Mobil Uygulama’da satılan tüm ürünlerin faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden Üye İşletme bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

3.2.4.     Üye sipariş sırasında dilerse Üye İşletme’ye siparişine konu Ürün ile ilgili sipariş notu iletebilecek olup her halde Üye İşletme’nin siparişe ilişkin sorumluluğu satın alınan Ürün ile sorumlu olacaktır.

3.2.5.     Ödeme şekli olarak kapıda nakit ödeme kullanılacaktır.

3.2.6.     Üye, Mobil Uygulama’yı aşağıda sayılan şekilde kullanmayacaktır:

                                            i.     Mobil Uygulama’yı herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;

                                          ii.     Mobil Uygulama’nın bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;

                                        iii.     Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Sözleşme'ye veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;

                                        iv.     Yorum ve puanlama sistemlerinin; Mobil Uygulama’daki yorumları Mobil Uygulama dışında yayınlamak gibi Mobil Uygulama dışı amaçlar için veya sistemleri manipüle edecek şekilde kullanılma amaçları dışında kullanılması;

                                          v.     Virüs veya Mobil Uygulama’ya, Mobil Uygulama’nın veri tabanına, Mobil Uygulama üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir teknoloji yayılması;

                                        vi.     Üyeler hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması veya 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca ihlal teşkil edecek diğer uygulamalarda bulunulması;

                                      vii.     Mobil Uygulama tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Unilever'in önceden yazılı iznini alınmaksızın Mobil Uygulama üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde İnternet Sitesi'nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması;

                                    viii.     Üçüncü kişilerin bilgilerine ve yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması.

3.2.7.     Mobil Uygulama’da Üyeler tarafından beyan edilen, yazılan fikir ve düşünceler ve kullanılan ifadeler münhasıran Üyeler'in kendi kişisel fikir ve yorumlarıdır ve bu fikir ve yorumların sonuçlarından yalnızca Üye sorumludur. Bu görüş ve düşüncelerin Unilever ile hiçbir ilgisi ve bağlantısı bulunmamaktadır. Unilever'in Üye'nin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişi veya kurumların uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişi veya kurumların beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üye'nin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.2.8.     Üyeler’e Mobil Uygulama’da, tavsiye edilen satış fiyatları gösterilecek olup Üye İşletme Mobil Uygulama’da belirtilen alana ulaşarak ürün satış fiyatlarını istediği şekilde değiştirebilir. Üye İşletme, fiyatlarında farklılık olması durumunda satışın gerçekleşeceği son fiyat üzerinden Üye’nin nihai onayını alınır. Üye’nin onayı sonrası sipariş süreci başlatılır.

3.2.9.      Üye Mobil Uygulama’da topladığı puanları yine Mobil Uygulama üzerinden sunulan ürünleri almak için kullanabilir. Üye puanları karşılığı alacağı ürünler için Mobil Uygulama üzerinden kod oluşturur. Üye İşletme, Algida Bakkal Mobil Uygulaması ile bu kodu okutarak Üye’ye vermesi gereken ürünlerin listesini görür ve hediye ürünleri teslim eder.

3.2.10. Mobil Uygulama üzerinden kazandığı puanlar karşılığı Üyeler’e sunulan hediyeler stoklarla sınırlı olup, Unilever’in bu hediyelerden bazılarını kaldırma ya da farklı hediyelerle değiştirme hakkı vardır.

3.2.11. Üye İşletme, siparişi teslim edebilmek amacıyla Üye’nin kullanıcı adını, telefon numarasını, siparişin teslim edileceği adresi görebilir.

3.2.12. Üye, hediye Algida ürünlerini Üye İşletme’nin lokasyonunda bizzat teslim alacaktır.

           

4.      SÖZLEŞME'NİN FESHİ     

4.1.  Taraflar'dan herhangi biri, bu Sözleşme'yi tek taraflı olarak ve tazminat ödemeksizin her zaman feshedilebilir. Böyle bir fesih halinde Taraflar fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçları karşılıklı olarak tamamen ifa edeceklerdir. Üye, Sözleşme'yi callcenter.tr@unilever.com adresine üyelik iptaliyle ilgili mail atarak feshedebileceğini anlamaktadır. Üye bu halde birikmiş olan puanlarının silineceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.  

4.2.  Unilever, Üye’nin bu Sözleşme'nin herhangi bir maddesini ihlal ettiğini tespit etmesi veya buna ilişkin makul bir şüphe duyması halinde üyeliği askıya alma, sonlandırma, dava ve takip haklarına sahiptir.

4.3.  İşbu Sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye, bu nedenle doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını ve Unilever’i bu nedenle ortaya çıkabilecek tüm zarar, dava, talep ve iddialardan ari tutacağını ve bunlara karşı tazmin edeceğini ve birikmiş olan puanlarının silineceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.      GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASı

5.1.  Unilever, Üye'nin Mobil Uygulama’da sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Mobil Uygulama üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Unilever, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Mobil Uygulama’sında yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Üye, kişisel verilerinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarıyla ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek için Mobil Uygulama’da yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nı her zaman inceleyebileceğini ve bu haklarını Mobil Uygulama’daki Profil bölümünde yer alan Yardım sayfasının altındaki Bize Ulaşın üzerinden kullanabileceğini anlamaktadır.

5.2.  Üye tarafından Mobil Uygulama’da üyelik oluşturmak veya Mobil Uygulama’dan faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler;  Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Mobil Uygulama’nın işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye veya ziyaretçiye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Unilever ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası'na ve Çerez (Cookie) Politikası'na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir. Ayrıca, bu kişisel veriler akdi ilişkilerimize istinaden üçüncü kişiler ile; Üye’ye özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzeri faaliyetlerin yapılabilmesine yönelik olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki ve ilgili diğer mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi şartıyla Üye ile iletişime geçilmesi amacıyla Unilever ve iştirakleri ile paylaşılacaktır.

5.3.  Unilever ayrıca, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üye'nin kendisinde bulunan bilgilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerekli olduğu takdirde Üye'yi önceden bilgilendirmek suretiyle ve her durumda veri aktarım kurallarına tabi olarak söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

 

6.      MÜCBİR SEBEP

6.1.  Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Unilever’in kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Unilever’in işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Unilever ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.        

7.      FİKRİ MÜLKİYET HAKLARı

7.1.  Algida markası ve logosu, Mobil Uygulama’sının tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Algida tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Algida'nın mülkiyetindedir. Üye, Algida'nın veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını Algida’nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Mobil uygulama’nın bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Algida’nın izni olmaksızın kullanamaz. Üye'nin, üçüncü kişilerin veya Algida’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Algida’nın ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

8.      UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ    

8.1.  İşbu Sözleşme ile bağlantılı veya işbu Sözleşme'den doğan tüm uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkilidir.

 

9.      SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

9.1.  Unilever, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme'yi ve Mobil Uygulaması’nda yer alan Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Çerez (Cookie) Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme'nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, bu Sözleşme Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

9.2.  Unilever, Mobil Uygulama’nın içeriğini, tasarımını ve yazılımını dilediği zaman değiştirme, Üyeler’e sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme, durdurma ya da sonlandırma ve dilediği zaman ve hukukun izin verdiği ölçüde Mobil Uygulama’da kayıtlı olan Üye bilgi ve verilerini silme hakkını haizdir.

 

10.  MUHTELİF HÜKÜMLER

10.1.     Delil Sözleşmesi. Üye, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Unilever’in resmi defter ve ticari kayıtları ile Unilever’in veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

10.2.     Bildirim. Unilever, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

10.3.     Sözleşme'nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği. İşbu Sözleşme, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10.4.     Sözleşme'nin Devri. Üye, Unilever’in önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

10.5.     Tadil ve Feragat. Taraflar'dan birinin Sözleşme'de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

Üye'nin üyelik kaydı Üye'nin işbu Sözleşme'de yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul etmesiyle gerçekleşir. İşbu Sözleşme Üye'nin üye olması anında akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.